EO Cloud Hackathon


 

 

O WYDARZENIU: 

EO Cloud Hackathon jest wydarzeniem towarzyszącym Forum Satelitarnego 2017, które rozpocznie się 26 czerwca 2017 r.

Eo Clud Hackathon jest organizowany z myślą o młodych naukowcach chcących stawić czoła przetwarzaniu i pozykiwaniu zbiorów danych.

Podczas hackathonu uczestnicy będą pracowali na dużych zbiorach danych satelitarnych, udostępnionych przez firmę CreoTech za pomocą platformy EO Cloud.

 

DLA KOGO: 

Hackathon organizowany jest z myślą o osobach posiadających pomysły na wykorzystanie platformy EO Cloud.

W zmaganiach programistycznych mogą wziąć udział zespoły 4-6 osobowe. Hackathon skierowany jest przede wszystkim do studentów (w tym doktorantów) kierunków technicznych (np. Geodezja, Geoinformatyka, Informatyka, Elektronika) i stanowi niecodzienną okazję do zaprojektowania pomysłu na wykorzystanie danych satelitarnych metodą Design Thinking.

Hackathon ma charakter otwarty: zespoły mogą składać się z osób niebędących studentami lub mogą być mieszane.

MIEJSCE I CZAS: 

Hackathon odbędzie się 25-26 czerwca 2017 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie, przy ul. Poleczki 19 w Warszawie.

 

REJESTRACJA: 

Rejestracja na Hackathon trwa do 23 czerwca 2017 r. do godz. 23:59. Udział w Hackathonie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników. Informacja o przyjęciu zostanie przesłana do uczestników najpóźniej 24 czerwca 2017 r. Zespół, który nie został zakwalifikowany do udziału, otrzyma wiadomość zwrotną drogą mailową.

REGULAMIN:

    http://hackaton.wizipisi.pl/regulamin.pdf

NAGRODY: 

Zwycięski zespół będzie prezentował swój pomysł podczas Forum Satelitarnego (wydarzenie równoległe) przed dużymi przedsiębiorstwami.

Wartość nagród wynosi 3 000 złotych.

Ankieta składa się z 8 pytań

Lider zespołu

* Imię i nazwisko

* Adres email

* Numer telefonu

Zespół

* Nazwa zespołu

 

Pozostali członkowie zespołu

* Opis zespołu

 Opis zespołu powinien zawierać informacje dotyczące każdego z członków zespołów (nazwa uczelni, kierunek studiów, adres email).

Projekt

* Temat projektu

* Opis projektu

 Proszę wskazać pomysł/zagadnienie wykorzystujące dane satelitarne, które ty i twoja drużyna będziecie rozwijać podczas hackatonu.

Opis zagadnienia będzie podstawą do przejścia rekrutacji (uzyskania miejsca w Hackatonie).